Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV)

  • Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
  • Uygulanacak Yaş Grubu:6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
  • Uygulanacak Kişi Sayısı:Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
  • Uygulama Şekli:Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.