Sistemik Terapi

Sistemik Terapi Nedir? 

Sistemik psikoterapide, çocuk, ergen, genç, yetişkin, anne ve baba yakınmaları üzerinde çalışılmaktadır. Çift ilişkileri, nişanlılık süreci, evlilik öncesi ve evlilik süreci yakınmalarıyla çalışılmaktadır. Gelişim yetersizliği olan çocuklar, yetişkinler ve aileleri ile ilgili çalışılmaktadır. Bunların dışında yetişkinlere bireysel olarak sistemik psikoterapi hizmeti verilmektedir. Sistemik psikoterapi diğer terapi yöntemlerine göre daha kısa sürelidir ve bireylerin yaşam kalitesinde iyileşmeye ve değişime odaklıdır. Bu terapi anlayışında kişi tek başına değerlendirilmez, bireyin yaşam kalitesini etkileyen, bireye uyum güçlüğü yaşatan çevreside sürece katılır. Dolayısıyla değişim, bireyin çevresiyle birlikte gerçekleştirebileceği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Terapi sürecinde yakınmayı etkileyen her bireyin sürece aktif katılma beklenir, bu kişiler terapi sürecinde çalışılan ilgili yakınmayla ilişkili olarak aile, arkada veya sosyal çevreden kimseler olabilir. Bazı durumlarda bu kişilerin sürece aktif katılım göstermediği durumlar olabilir. Bu durumda kişilerin algılanan etkileri üzerinde çalışılabilir. Amaç, yakınmaları ilişkin olarak bireyin içinde bulunduğu sistemde veya algılanan sistemde değişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayarak bireyin yaşam kalitesini artırmaktır.