Hakkımızda

Uzman Klinik Psikolog Bahar Bushi Kimdir?

 

Lise eğitimini Kıbrıs Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.

2008 yılında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesinde başladığı Psikoloji eğitimini 2012'de başarı belgesi alarak tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde ve rehabilitasyon merkezlerinde stajlarını tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi sonrasında Yüksek Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji üzerine yapmıştır.

2014 - 2016 yılları arasında çeşitli kurumlarda Psikolog olarak görev almıştır. 

İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimini 2015 - 2016 yıllarında almıştır. Aynı yıllarda Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimini başarıyla bitirmiştir.

 

 

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 • BEYKENT ÜNVERSTESKLNK PSKOLOJYÜKSEK LSANS, STANBUL
 • YAKINDOU ÜNVERSTESPSKOLOJLSANS, KKTC
 • BÜLENT ECEVT ANADOLU LSES, KKTC
 • STANBUL ÜNVERSTESALE DANIMANLII EĞİTM
 • KÜLTÜR ÜNVERSTESPEDAGOJK FORMASYON EĞİTM
 • EYE MOVEMENT DESENSİTİZATİON AND REPROCESSİNG (EMDR TERAPİSİ)
 • DENVER II SERTFKASI
 • BLİŞSEL DAVRANIÇI TERAPEĞİTM( BDT )
 • RORSCHACH VE PROJEKTF TESTLER DERNEĞİ, RORSCHACH TEST EĞİTMSERTFKA PROGRAMI
 • WÇZÖ-IV TEST EĞİTMSERTFKA PROGRAMI
 • MOXO DKKAT PERFORMANS TEST EĞİTMSERTFKA PROGRAMI
 • ÇOCUK DEERLENDRME PAKET( ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTER, PEABODY RESM KE-
 • LME TANIMA TEST, RESM ÇZME TESTLER, BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI, CÜMLE TA-
 • MAMLAMA TEST(BEER), DUYGU DURUMU ÖLÇEKLER)
 • MMPI UYGULAYICI SERTFKASI
 • NEAREAST UNVERSTY FACULTY OF ARTS&SCENCES DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY ONUR BELGES(2012-2013)
 • 2. KIBRIS POZTF PSKOTERAPSEMPOZYUMU POZTF EVE ALE TERAPS(03-05-2013)
 • BOZAÜNVERSTES17.ULUSAL PSKOLOJKONGRES(25.04.2012-25.04.2013)
 • KRONOS AKADEM‘’PSYCHOLOGY OF PERSUATION’’ SERTFKASI (18.05.2012)
 • KRONOS AKADEM‘’TME MANAGEMENT’’ SERTFKASI (18.05.2012)
 • KRONOS AKADEM‘‘CAREER MANAGEMENT’’ SERTFKASI (18.05.2012)
 • KRONOS AKADEM‘‘BODY LANGUAGE THROUGH DRAMA’’ SERTFKASI (17.05.2012)
 • NEAREAST UNVERSTY UYUTURUCUYA HAYIR KONFERANSI (13.04.2012)
 • NEAREAST UNVERSTY 2. KIBRIS PSKODRAMA SEMPOZYUMI (16-17-18.03.2012)
 • NEAREAST UNVERSTY GÜNLÜK YAAMIN POZTF PSKOTERAPSSEMPOZYUMU(21.05.2011)
 • 17. ULUSAL PSKOLOJRENCLERKONGRESPOZF PSKOTERAPDE DENGE MODEL(21-22-23-24.07.2011)
 • 1.KIBRIS PSKODRAMA ‘’PSKODRAMA LE TANIMA’’ SEMPOZYUMU (05.04.2011)
 • 2. KIBRIS PSKANALZ GÜNLER(15-16.10.2011)
 • 3. RUH SALII SEMPOZYUMU LKLER KONULU SEMPOZYUM (23-24.12.2011)